Image

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik test ve kontroller; İSG Mevzuatına göre, İşverenin yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. Ekipmanların periyodik kontrolü ile yol açabileceği riskler ve tehlikeler engellenmeye çalışılır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10. maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla görevlidir.

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmelik 7. maddesi gereğince, kullanım amacına uygun olarak işyerindeki iş ekipmanlarının yetkili kişilerce periyodik olarak test ve kontrollerinin yapılması ve düzenlenecek raporlarının, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanması gereklidir.

 

Periyodik Test ve Kontroller – Basınçlı Kaplar

1. Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
2. Kazan Dairesi Periyodik Kontrolü
3. Buharlı Pişirme Kazanları Periyodik Kontrolü
4. Hidrofor Tankı Periyodik Kontrolü
5. Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
6. Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
7. Hava Tankı Periyodik Kontrolü
8. Genleşme Tankları Periyodik Kontrolü
9. Otoklav Periyodik Kontrolü

 

Periyodik Test ve Kontroller – Kaldırma Ekipmanları

1. Kaldırma Ekipmanları Periyodik Kontrolü
2. Platform Periyodik Kontrolü
3. Lift Periyodik Kontrolü
4. Forklift Periyodik Kontrolü
5. İş Makinaları Muayeneleri Periyodik Kontrolü
6. Caraskal Periyodik Kontrolü
7. Trifor Periyodik Kontrolü
8. Vinç Periyodik Kontrolü
9. Transpalet Periyodik Kontrolü
10. Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
11. Kule Vinç Periyodik Kontrolü
12. Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
13. Halat/Sapan Periyodik Kontrolü

 

Periyodik Test ve Kontroller – Elektrik ve Topraklama

1. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
2. Aydınlatma Tesisatı Periyodik Kontrolü
3. Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü
4. Kuvvetli Akım Tesisatı Periyodik Kontrolü
5. Patlayıcı Ortam Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü
6. Paratoner Tesisatı Periyodik Kontrolü
7. Pano ve İşletme Topraklaması Periyodik Kontrolü